Hopp til hovedinnholdet

4a.07 - Manuell registrering av kontaktpersoner

Kommentarer

7 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 22.04.2020 - Systeminnstillinger er fjernet fra Hovedmeny > Innstillinger av sikkerhetsmessige årsaker. Vennligst ta kontakt med support hvis man ønsker å gjøre endringer. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 24.04.2020Merk! Arbeid med DSF-integrasjon pågår. Når dette er på plass vil foresatte komme inn automatisk fra DSF. Ny håndtering av foresatte og konfidensiell data vil forekomme. Opplæringsmateriell vil bli oppdatert så fort denne er klar.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 21.05.21 - Nye navn på tilganger som er knyttet til tilgangsgruppen "Kontaktlærer".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 27.05.2021 - Avhukingsbokser for “Inkluder i e-post” og “Inkluder mobilnummer i SMS-meldinger” er kun informasjonsfelter til eget bruk. Disse feltene har ingen betydning utover å være en informasjon.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 20.08.2021 - Rettelse på hvilke felter som har ingen betydning utover å være informasjonsfelter til eget bruk. Viktig endring å påpeke at de to avhukingsbokser for “Inkluder i e-post” og “Inkluder mobilnummer i SMS-meldinger” har en viktig funksjon for om foresatte blir inkludert i utsending av interne meldinger og SMS. Ved å huke for "Inkluder i e-post" vil kontaktpersoner/foresatte knyttet til elev bli inkludert i de interne meldingene som sendes ut til elev, hvis de har tilgang. Ved å huke for “Inkluder mobilnummer i SMS-meldinger” vil de bli inkludert i SMS-meldinger.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 03.09.2021 - Lagt til en merknad om forskjellen mellom manuelt registrerte foresatte og foresatte som innhentes via DSF integrasjon. Merk! Manuell registrering av foresatte har ingen innhenting av informasjon fra Folkeregisteret. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 17.11.21 - Begrepet "foresatt" og "kontakt" er nå blitt erstattet med "kontaktperson". Det er også fjernet en merknad om at de ulike feltene ikke har en betydning. Ved å sette avhuking på feltet "Foresatt" blir personen eksponert som foresatt ut i FINT utdanningsmodellen. I tillegg lagt til en presisering på du kun kan ha en nærmeste pårørende per elev. Når du velger å huke på dette for en kontaktperson, vil denne kontaktpersonen ligge øverst over alle kontaktpersoner under menypunktet Kontaktopplysninger og fjerne markeringen på den andre kontaktpersonen hvis en annen hadde dette markert.  

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.