Hopp til hovedinnholdet

4a.07 - Manuell registrering av kontaktpersoner

Kommentarer

14 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 22.04.2020 - Systeminnstillinger er fjernet fra Hovedmeny > Innstillinger av sikkerhetsmessige årsaker. Vennligst ta kontakt med support hvis man ønsker å gjøre endringer. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 24.04.2020Merk! Arbeid med DSF-integrasjon pågår. Når dette er på plass vil foresatte komme inn automatisk fra DSF. Ny håndtering av foresatte og konfidensiell data vil forekomme. Opplæringsmateriell vil bli oppdatert så fort denne er klar.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 21.05.21 - Nye navn på tilganger som er knyttet til tilgangsgruppen "Kontaktlærer".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 27.05.2021 - Avhukingsbokser for “Inkluder i e-post” og “Inkluder mobilnummer i SMS-meldinger” er kun informasjonsfelter til eget bruk. Disse feltene har ingen betydning utover å være en informasjon.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 20.08.2021 - Rettelse på hvilke felter som har ingen betydning utover å være informasjonsfelter til eget bruk. Viktig endring å påpeke at de to avhukingsbokser for “Inkluder i e-post” og “Inkluder mobilnummer i SMS-meldinger” har en viktig funksjon for om foresatte blir inkludert i utsending av interne meldinger og SMS. Ved å huke for "Inkluder i e-post" vil kontaktpersoner/foresatte knyttet til elev bli inkludert i de interne meldingene som sendes ut til elev, hvis de har tilgang. Ved å huke for “Inkluder mobilnummer i SMS-meldinger” vil de bli inkludert i SMS-meldinger.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 03.09.2021 - Lagt til en merknad om forskjellen mellom manuelt registrerte foresatte og foresatte som innhentes via DSF integrasjon. Merk! Manuell registrering av foresatte har ingen innhenting av informasjon fra Folkeregisteret. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 17.11.21 - Begrepet "foresatt" og "kontakt" er nå blitt erstattet med "kontaktperson". Det er også fjernet en merknad om at de ulike feltene ikke har en betydning. Ved å sette avhuking på feltet "Foresatt" blir personen eksponert som foresatt ut i FINT utdanningsmodellen. I tillegg lagt til en presisering på du kun kan ha en nærmeste pårørende per elev. Når du velger å huke på dette for en kontaktperson, vil denne kontaktpersonen ligge øverst over alle kontaktpersoner under menypunktet Kontaktopplysninger og fjerne markeringen på den andre kontaktpersonen hvis en annen hadde dette markert.  

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 31.01.2022 - Det er endret fra DSF = Det sentrale folkeregisteret til FREG = Modernisert folkeregister.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 18.05.2022 - Lagt til en merknad om at kontaktpersoner som er lagt til elev manuelt vil fortsette å ligge på eleven uavhengig av skoleår og du skal ikke trenge å registrere dette på nytt på samme skole, men om elev bytter skole vil du måtte registrere kontaktpersoner på nytt pga de ikke følger med på ny skole. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 27.05.2022 - Justert avsnittet med at "Inkluder i e-post" ikke har en funksjon per dagsdato og lagt en presisering på “Inkluder mobilnummer i SMS-meldinger” handler om kunne sende sms til kontaktpersoner via Send kun til kontaktpersoner-funksjonaliteten. Merk! Dette er en egen tilgang og blokkerer ikke å sende ut sms til kontaktpersoner manuelt ved å velge den enkelte kontaktperson som mottaker. 

  "Til slutt, ser du to avhukingsbokser for “Inkluder i e-post” og “Inkluder mobilnummer i SMS-meldinger”. "Inkluder i e-post" har ingen funksjon per dags dato. Ved å huke på “Inkluder mobilnummer i SMS-meldinger” vil du kunne sende ut sms til kontaktperson via Send kun til kontaktpersoner-funksjonaliteten."

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.06.2022 - I sammenheng med pilotering av SvarUt ligger det nå en presisering om hva "Foresatt" avhukingsfeltet brukes til. I tillegg til at det feltet "Foresatt" er informasjon om hvorvidt kontakpersonen er elevens foresatt, slik at personen blir eksponert som foresatt ut i FINT utdanningsmodellen, er dette også avgjørende for om kontaktpersonen for elever under 18 år skal få varselbrev utsendt via SvarUt når funksjonaliteten er aktivert. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 01.11.2023 - Noen tydelige presiseringer er lagt til:

  • Når du registrerer kontaktpersoner manuelt og skal legge inn fødselsnummer, så innebærer dette kun kontaktpersoner som har gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer.
  • Foresatt-feltet avgjør også om kontaktpersonen for elever under 18 år skal få forsendelser (varselbrev og fritak) utsendt via SvarUt når funksjonaliteten er aktivert. Merk! Denne må alltid krysses vekk om en kontaktperson ikke skal motta forsendelser via SvarUt. Denne påvirkes ikke av deaktivert tilgang for kontaktpersonen. 

  I tillegg er skjermbilder oppdatert og noen lenker til henvisning av andre artikler er lagt til. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 27.11.2023 - Foresatt-feltet heter nå "Foreldreansvar (Mottaker SvarUt)". Skjermbilder er oppdatert.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.02.2024 - Ny "merkelapp" for å synliggjøre når en kontaktperson er opprettet manuelt. Du vil nå se at det står "Manuelt opprettet" på kontaktpersoner som er opprettet manuelt. 

  Vi har også flyttet den delen som handler om å gi kontaktlærere tilgang til å registrere kontaktpersoner til en egen artikkel: Brukertips! Gi kontaktlærere tilgang til å registrere kontaktpersoner.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.