Hopp til hovedinnholdet

4a.03 - Ajourhold av elever med konfidensielle data

Kommentarer

7 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 04.09.2020 - Merk at endringen av reelle data til fiktive data er en handling du kun kan utføre en gang. Når du har lagret de fiktive dataene, kan du ikke gjøre om eller endre til noe annet igjen. Kontakt support ved behov om du har feilført. Fødselsnummeret vil forbli uendret selv ved handlingen "Hemmlig info".  

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 06.09.2021 - Utfyllende informasjon om sperret adresse og håndtering av dette er lagt til med et eget avsnitt. I tillegg er det kommet en merknad og presisering på at konfidensielle data kun er tilgjengelig for brukere med tilgang til dette. Bilder er også oppdatert.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 31.01.2022 - Det er endret fra DSF = Det sentrale folkeregisteret til FREG = Modernisert folkeregister.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 23.03.2022 - Informasjon om at sperret adresse vises ulikt i Visma InSchool, men dataene presenteres slik de kommer fra FREG.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 24.03.2022 - Presisering på de ulike alternativene for sperret adresse. Dette vises ulikt i løsningen, men Visma InSchool presenterer kun dataene slik de kommer fra FREG.

  • Sperret Adresse, STRENGT FORTROLIG = Kode 6
  • Sperret Adresse, FORTROLIG = Kode 7
  • Sperret Adresse = Kode 4
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 08.08.2022 - Merk! Funksjonaliteten Hemmelig info er nå fjernet for alle offentlige videregående skoler. Det vil heller ikke lenger være mulig å redigere elevens fornavn eller etternavn i elevens Personalia. Det er fortsatt tilgjengelig og mulig å bruke for friskoler. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.09.2022 - Fjernet alle henvisninger til de ulike kodene for å unngå forvirring.

  For å presisere det tydelig, så er denne gjeldende:

  "Merk! Dersom elev eller kontaktperson blir oppdatert med informasjon fra FREG via FREG-integrasjonen og har adresse i kategori 6 (strengt fortrolig) eller kategori 7 (fortrolig), vil de bli registrert uten adresse i Visma InSchool.". I de tilfeller vil du se den kunstige adressen, "Gjør adresse konfidensiell" markert på og "SPERRET ADRESSE" (eller tilsvarende). Dette vil kunne variere med utgangspunkt i årsak. Merk! Dette vises ulikt. Visma InSchool presenterer kun dataene slik de kommer fra FREG.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.