Hopp til hovedinnholdet

4a.06 - Automatisk registrering av foresatte via FREG integrasjon

Kommentarer

12 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 06.04.2021 - Tydeliggjøring på hvordan glidebrytere er aktive og inaktive, samt kort informasjon om at support bes kontaktes om fylker ønsker å få i gang DSF integrasjonen for sitt fylke i Visma InSchool. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 01.06.2021 - Alle friskoler har kun mulighet til å registrere foresatte manuelt. Friskoler har ikke fått hjemmel til å hente ut informasjon fra DSF. Dermed er ikke DSF integrasjon noe vi kan tilby friskolene foreløpig.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 31.01.2022 - Det er endret fra DSF = Det sentrale folkeregisteret til FREG = Modernisert folkeregister.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 28.04.2022 - To nye punkter er lagt til "Integrasjonen følger noen prinsipper som alltid er gjeldende":

  • Om elev er aktiv ved flere skoler i samme skoleår, er det hovedskole som kontrollerer hvorvidt oppdatering mot FREG er på/av.

  • Det er alltid standard påslått for oppdatering mot FREG med mindre eleven er registrert som hemmelig i løsningen. Dermed når en elev registreres på en skole, så er oppdatering mot FREG på. Merk! Dette gjelder ikke hemmelige elever.

  Det er i tillegg lagt til en merknad under "Unntak for oppdatering av elev mot FREG" for å tydeliggjøre og repetere det som er nevnt ovenfor med at glidebryteren for å skru av/på oppdatering mot FREG er kontrollert av hovedskolen på elever som er aktiv ved flere skoler i samme skoleår. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.06.2022 - En presisering på hva som kommer som standard når kontaktpersoner hentes inn via FREG integrasjon. 

  Foreldre (far/mor) med registrert foreldreansvar i Modernisert Folkeregister importeres med fødselsnummer, navn og adresse til Visma InSchool og vil automatisk ha tilgang samt være markert på "Foresatt"-feltet. Merk! Disse vil da automatisk være påkoblet SvarUt når funksjonaliteten er aktiv for elever under 18 år.

  Tilgang kan alltid slås av eller på for kontaktpersoner, og kontaktpersoner kan også slettes fra løsningen.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.08.2022 - Lagt inn en merknad om at det ikke bare er biologiske foreldre, men kan også være adoptivforeldre. Begrepet "foreldre" er beholdt og "biologiske" tatt bort. Det presiseres at dette gjelder alle personer som er registrert med foreldreansvar.
  Merk! Alle personer registrert med foreldreansvar skal importeres fra FREG til Visma InSchool. Så om adoptivforelder står med foreldrerett/ansvar hos FREG skal disse også importeres.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 26.09.2022 - Glidebryterknappene for å aktivere eller deaktivere integrasjon mot FREG har nå blitt oversatt til å ikke inneholde det tidligere begrepet "DSF". Det er nå kun FREG som gjelder. Skjermbilder med navneendring på knapper vil komme så fort det er ute i produksjon. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 26.09.2022 - Skjermbilder oppdatert med knapper uten DSF-begrepet, men erstattet med FREG. "Slett" er nå også en handling som ligger under Handlinger og deretter Slett, for å kunne slette en kontaktperson. Tidligere var Slett-knappen synlig direkte på visningen av kontaktpersonens kontaktopplysninger.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 09.06.2023 - Fjernet avsnitt og punkter om Hemmelig info-funksjonalitet fordi dette er fjernet som funksjonalitet for alle offentlige skoler. Den automatiske FREG er knyttet mot de offentlige skolene og ikke privatskoler. Mer info om Hemmelig info-funksjonaliteten vil du fortsatt finne under artikkelen 4a.03 - Ajourhold av elever med konfidensielle data

  I tillegg har vi oppdatert punktet under unntak under "FREG - Foreldre (far/mor)" til å forklare vesentlig endring:

  • Dersom eleven har adresse som er i kategori 6 eller 7 (strengt fortrolig, fortrolig), vil ikke lenger foresatte bli hentet fra FREG inn til Visma InSchool.
   Merk! 
   Endringen vil ikke påvirke de som allerede har fått sine kontakter med foreldreansvar lastet inn.  Skolene med slike elever må gjøre de nødvendige handlinger som trengs. Se mer informasjon i denne artikkelen: Relasjoner knyttet til elever med kode 6 og 7 - Endring i håndtering av data fra FREG

   

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 27.11.2023 - Foresatt-feltet heter nå "Foreldreansvar (Mottaker SvarUt)".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.02.2024 - Ny "merkelapp" for å synliggjøre når en kontaktperson kommer fra FREG. Du vil nå se at det står "FREG" på kontaktpersoner som er automatisk opprettet og kommer fra FREG.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 26.02.2024 - Oppdatert avsnitt om "Hvorfor blir ikke eleven sin folkeregistrerte adresse hentet / hvorfor er adressen i elevoversikten tom?" med disse punktene:

  1. Eleven er ikke registrert i VIS med samme fødselsnummer som står hos FREG.
  2. Elev har bare postadresse registrert hos FREG. Det er bostedsadresse vi henter inn.
  3. Eleven har en type adresse hos FREG som vi ikke har støtte for å hente inn (som f. eks. matrikkeladresser).
  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.