Hopp til hovedinnholdet

4b.22 - Opprette og sende varsel

Kommentarer

12 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 24.11.21 - Informasjon om hvordan man oppretter varselbrev direkte fra en undervisningsgruppe er nå et eget avsnitt. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 29.11.21 - Ny video som viser hvordan man oppretter varselbrev direkte fra undervisningsgruppe. I tillegg lagt en tydelig merknad om krav til varsling. Den må følges som vanlig inntil Visma InSchool får en innebygd arkiv og SvarUt på plass. Informasjon om krav til varsling finnes i Regelverkstolkninger på Udir.no om varsling til elever/foreldre på e-post eller læringsplattformer. For å kunne skrive ut varselbrev som er opprettet i automatisk genererte, manuelt opprettede varselbrev og de du oppretter direkte fra undervisningsgruppen, må du hente varselbrevet under Kommunikasjon > Varselbrev under kolonnen "Nedlastning".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 13.01.2022 - Automatisk generering av varselbrev under Systeminnstillinger er nå fjernet. Artikkelen er derfor oppdatert med at det kun er to ulike måter å opprette og sende varselbrev:

  1. Manuelt opprettet varselbrev
  2. Varselbrev opprettet direkte fra undervisningsgruppe
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 23.08.2022 - Nytt avsnitt om "Varselbrev sendt med SvarUt".

  Når din skole er aktivert SvarUt-funksjonaliteten, vil du kunne sende ut varselbrev med SvarUt. Du trenger ikke lenger å ha en rutine for å laste ned varselbrevet. Dette vil nå automatisk arkiveres i Visma InSchools innebygde arkiv og sendes ut direkte til elever under 18 og kontaktpersoner via SvarUt når du sender ut et varselbrev. Forskjellen vil kun være synlig i knappen du trykker for å sende ut, dvs. istedenfor Send så må du trykke på Send med SvarUt-knappen. 

  Merk! Du kan ikke omgjøre utsendinger når du har trykket på Send med SvarUt. Dette vil stå som en tekst i oransjefelt nederst på samme linje som Send med SvarUt. I teksten står det "Varselbrev kan ikke omgjøres. Ønsker du å sende ut dette varselbrevet?".

  For å opprette et varselbrev må du fortsatt følge samme rutine som ovenfor. Det betyr at du har to valg:

  1. Opprette varselbrev i fravær direkte fra undervisningsgruppens Fravær-fane
  2. Opprette varselbrev manuelt via hovedmenyen Kommunikasjon > Varselbrev > Opprett varselbrev

  I begge disse måtene er det kun det siste steget som er annerledes. Når du sender ut varselbrev via SvarUt, så er den siste knappen du bruker for å utføre denne handlingen ikke lenger Send, men Send med SvarUt.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 24.08.2022 - Rettelse i oppdatert tekst. Det er kun to måter å sende ut et varselbrev. Info som da angår pilotskolene om hvordan dette fungerer når SvarUt er aktivert står i et eget avsnitt.

  Til info for pilotskoler:

  Det er et eget avsnitt på slutten av denne artikkelen som forklarer hvordan pilotskolene skal forholde seg til utsending av varselbrev når SvarUt er aktivert. Les mer om dette i avsnittet her: Varselbrev sendt med SvarUt.

  Merk! Alle varselbrev som er sendt ut vil bli liggende under Varselbrev i hovedmenyen Kommunikasjon. Varselbrev som sendes fra Visma InSchool vil nå være basert på om SvarUt-funksjonaliteten er koblet til eller ikke. Dette betyr at skoler som trykker 'Send' og ikke har SvarUt aktivert, vil ikke få varselbrevet sendt ut via SvarUt eller vanlig brevpost. Husk at du derfor må laste ned og skrive ut varselbrevet manuelt og følge krav til varsling som vanlig inntil Visma InSchool får en innebygd arkiv på plass. Informasjon om krav til varsling finnes i Regelverkstolkninger på Udir.no om varsling til elever/foreldre på e-post eller læringsplattformer. Hvis du derimot trykker 'Send med SvarUt' og har SvarUt aktivert, vil dette følge automatiske prosesser med utsending via SvarUt i tillegg til at det kommer en systemmelding som varsler mottakere inne i Visma InSchool.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 24.08.2022 - Viktig presisering uavhengig om du piloterer SvarUt eller ikke: Alle må følge overgangsrutiner i eget fylket inntil det foreligger midlertidig godkjenning. Dette innebærer at du må fortsatt laste ned varselbrevet manuelt og arkivere i henhold til eksisterende rutiner. Avsnittet "Nedlastning av varselbrev" er derfor lagt nederst i artikkelen ettersom dette må følges av alle frem til det gis informasjon om at dette ikke lenger er nødvendig. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.09.2022 - Ny, oppdatert video "Kurs 4b - Opprette og sende varselbrev manuelt" er lagt til .

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 07.09.2022 - Formuleringsfeil er rettet.

  "Dette vil nå automatisk arkiveres i Visma InSchools innebygde arkiv og sendes ut direkte til elev og kontaktpersoner til elever under 18 år via SvarUt når du sender ut et varselbrev."

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 14.09.2022 - Det er nå kommet inn nye kolonner for oversikten under menypunktet Varselbrev. Du vil se: Type varsel, Elevnavn, Fødselsdato, Klasse, Fagkode, Undervisningsgruppe, Fraværsprosent, Karakteransvarlig lærer, Avsenders navn, Sendt dato og Nedlasting.

  I tillegg er det fjernet en steg i prosessen. Flyten er dermed oppdatert for begge metodene å sende varselbrev på. Det vil si at:

  • Tidligere: Måtte du trykke på Send og deretter få opp et nytt bekreftelsesvindu hvor du måtte trykke Send enda en gang til etter å ha bekreftet.
  • Nå: I bunnen av siden du er i (rett ved Send-knappen), vil du få et spørsmålet om å bekrefte at du ønsker å sende ut varselbrevet og en presisering på at utsending av varselbrev ikke kan omgjøres. Dette er for å minne læreren på at det ikke kan omgjøres og ha et tastetrykk mindre for å få sendt dette ut.
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 06.10.2023 - Informasjon om hvilke tilganger som forutsetter er lagt til.

  For å opprette varselbrev manuelt fra hovedmenyen Kommunikasjon > Varselbrev, trenger du:

  • Tilgang til å lese varselbrev
  • Tilgang til å opprette varselbrev

  For å opprette varselbrev i fanen direkte fra en faggruppe i hovedmenyen Undervisning > Grupper: Faggrupper > velg en faggruppe > i fanen 'Fravær' trenger du også tilgangen:

  • Tilgang til å se hovedmenypunktet Undervisningsgrupper
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 13.11.2023 - Feltet i kolonnen "Siste varsel sendt" viser nå korrekt datoformat i forhold til det språket du har valgt å bruke i Visma InSchool. Du vil nå alltid se datoen for når varselbrevet ble sendt.

  Artikkelen viser nå også flyten knyttet til nasjonal mal med ekstra steg for input-felt som flettes inn i malen. Skjermbilder viser flyten med Send med SvarUt-knapp. Merk! Du vil se at knappen heter Send hvis du ikke har aktivert SvarUt for varselbrev.

  Du vil også se at vi snakker om "faggrupper" og ikke lenger "undervisningsgrupper", ettersom varselbrev er knyttet til faggruppe nå med undervisningsgruppe 2.0.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 14.02.2024 - Tilgangsnavnet "Tilgang til å opprette varselbrev" er endret til "Tilgang til å bruke nasjonale brevmaler" for å tydeliggjøre at dette ikke bare handler om varselbrev, men er tilgangen som benyttes generelt for å kunne bruke nasjonale brevmaler og sende dette ut via SvarUt.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.