Er det behov for svar fra support må dette sendes inn via sakskjema fra supportbrukerne på din skole/fylke. Hvordan følge innlegg og oppdatering i innlegg finner du her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/13132181274770-Hvordan-abonnere-i-Zendesk-Brukerportal-

Vårens script 2022
0 stemmer 5 kommentarer
Diverse ny og endret funksjonalitet - Uke 38, 2020
0 stemmer 5 kommentarer
Tilgang til å bekrefte halvårs- og standpunktsvurderinger
0 stemmer 4 kommentarer
Relasjoner knyttet til elever med kode 6 og 7 - Endring i håndtering av data fra FREG
0 stemmer 4 kommentarer
Oppdatering av Timetallsrapport
0 stemmer 4 kommentarer
Script for å sette karakteren GOD i orden og atferd er nå i produksjon
0 stemmer 4 kommentarer
Diverse ny og endret funksjonalitet - Undervisningsgrupper - Uke 24, 2020
0 stemmer 4 kommentarer
Arkiv - Avviksoversikt
0 stemmer 3 kommentarer
Ny oppdatering av kontrollmotoren til NVB, versjon 23.10, ble tilgjengelig i VIS fredag 16.09.2022.
0 stemmer 3 kommentarer
Undervisningsgruppe vises først når man trykker på "Undervisning"
-15 stemmer 2 kommentarer
Nytt tilgangspunkt for å se elevens eksamensresultat via Elevoversikt > Vurdering > Eksamen
0 stemmer 2 kommentarer
Automatisk romallokering Fullført
0 stemmer 2 kommentarer
Viktig beskjed mtp. publisering for skoleåret 23/24
0 stemmer 2 kommentarer
Ny oppførsel i dagsfravær
0 stemmer 2 kommentarer
Oppdatering av Timetallsrapport II
0 stemmer 2 kommentarer
Om tilgangen til elevsøknader
0 stemmer 2 kommentarer
Ny visning i oppmøteregistrering
0 stemmer 2 kommentarer
Lansering av Undervisingsgrupper versjon 2
0 stemmer 2 kommentarer
Script før rapportering til VIGO i oktober.
1 stemme 2 kommentarer
Ny og endret funksjonalitet rundt fremtidig fravær
0 stemmer 2 kommentarer
Endringer i roller/tilganger - Uke 17 og 18, 2021
0 stemmer 2 kommentarer
Tilgang for å eksportere til Excel har fått ny beskrivelse
0 stemmer 1 kommentar
Masseredigering i dagsfravær
1 stemme 1 kommentar
Endret oversetting - kontakter
0 stemmer 1 kommentar
Ny funksjonalitet og grensesenitt for opprettelse av nytt skoleår og opprykk
0 stemmer 1 kommentar
Nytt utseende i dagsfravær
0 stemmer 1 kommentar
Nye nasjonale maler for varselbrev og svarbrev i fritak
0 stemmer 1 kommentar
Ikke lenger mulig å koble en faggruppe som har 0 årstimer til en undervisningsgruppe
0 stemmer 1 kommentar
Ny tilgang for å administrere elever i faggrupper\undervisningsgrupper
0 stemmer 1 kommentar
Tilgang til å se egne faggrupper
0 stemmer 1 kommentar