Er det behov for svar fra support må dette sendes inn via sakskjema fra supportbrukerne på din skole/fylke. Hvordan følge innlegg og oppdatering i innlegg finner du her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/13132181274770-Hvordan-abonnere-i-Zendesk-Brukerportal-

Endring av tilganger til Elever > Historikk Fullført
0 stemmer 0 kommentarer
Automatisk romallokering Fullført
0 stemmer 2 kommentarer
Fagvalg - Valideringsfunksjonen skrus av midlertidig Fullført
0 stemmer 0 kommentarer