Er det behov for svar fra support må dette sendes inn via sakskjema fra supportbrukerne på din skole/fylke. Hvordan følge innlegg og oppdatering i innlegg finner du her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/13132181274770-Hvordan-abonnere-i-Zendesk-Brukerportal-

Endringer i roller/tilganger - Uke 11 - 2021
3 stemmer 0 kommentarer
Nye kolonner i eksamensmodulen
2 stemmer 0 kommentarer
Introdusering av ikke-timeplanlagte aktiviteter
2 stemmer 0 kommentarer
Nytt om elevers startdato
2 stemmer 1 kommentar
Skoleeiere er ikke lenger synlige i ansattoversikten
1 stemme 0 kommentarer
Eksamensmodulen - Ny funksjonalitet for Feil og varslinger
1 stemme 0 kommentarer
Eksportverktøyet for eksportfil med alle elever.
1 stemme 0 kommentarer
Masseredigering i dagsfravær
1 stemme 1 kommentar
Klarere forskjell på hoved- og ukesoversikt i Konstruksjon
1 stemme 0 kommentarer
Script før rapportering til VIGO i oktober.
1 stemme 2 kommentarer
Siste innloggingsdetaljer viser de som simulerer
1 stemme 0 kommentarer
Nytt utseende for tilgjengelighet
1 stemme 0 kommentarer
Ny tilgang for administrator i privatistportalen
1 stemme 0 kommentarer
Skoleledere kan nå logge inn i mobilappen
1 stemme 0 kommentarer
Fagvalg - Nye grupper vil ikke lenger overskrive eksisterende grupper med samme navn
1 stemme 0 kommentarer
Fra timeplanlagt til planlagt visning i arbeidsplanen
1 stemme 0 kommentarer
Registrere foresatte
1 stemme 0 kommentarer
Nye funksjoner i timeplanlegger
1 stemme 0 kommentarer
Justering av tilgangene rundt klage-funksjonaliteten
0 stemmer 0 kommentarer
Ny funksjonalitet for Automatikk på FAM21/ FAM51
0 stemmer 0 kommentarer
Tilgang for å eksportere til Excel har fått ny beskrivelse
0 stemmer 1 kommentar
Endringer i tilgangspunkter: Tilgang til å trekke/utsette klage
0 stemmer 0 kommentarer
Automatisk FAM21/ FAM51 når IV settes i halvårs- og standpunkt vurdering
0 stemmer 0 kommentarer
Endring i "Tilgang til å se kontaktopplysninger om elev" f.o.m. onsdag 22/05
0 stemmer 0 kommentarer
Diverse ny og endret funksjonalitet i Skoleårsplanlegging - Uke 18, 2024
0 stemmer 0 kommentarer
Introdusering av selektiv automatisk timeplanlegger
0 stemmer 0 kommentarer
Årsoversikt for elevfravær
0 stemmer 0 kommentarer
Rettelser i oversettelser for fagskoler
0 stemmer 0 kommentarer
Ny kolonne for studiepoeng på fagskolevitnemål og karakterutskrift for fagskolene
0 stemmer 0 kommentarer
Brevmaler for voksenopplæringen
0 stemmer 0 kommentarer