Er det behov for svar fra support må dette sendes inn via sakskjema fra supportbrukerne på din skole/fylke. Hvordan følge innlegg og oppdatering i innlegg finner du her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/13132181274770-Hvordan-abonnere-i-Zendesk-Brukerportal-

Diverse ny og endret funksjonalitet - Uke 34, 2020
0 stemmer 0 kommentarer
Ny funksjonalitet: Overføre elever fra fagvalgsmodulen 19/20 til Undervisningsgrupper 20/21
0 stemmer 0 kommentarer
Diverse ny og endret funksjonalitet - Undervisningsgrupper - Uke 24, 2020
0 stemmer 4 kommentarer
Diverse ny og endret funksjonalitet i Timeplanlegging - uke 26
0 stemmer 0 kommentarer
Fagdokumentasjon (Ny og endret funksjonalitet)
0 stemmer 0 kommentarer
Tekstfritt VMM23 vedlegg i fagdokumentasjonen
0 stemmer 0 kommentarer
Diverse ny og endret funksjonalitet - Uke 24, 2020
0 stemmer 0 kommentarer
Endret funksjonalitet for fargekodene i Planlegging
0 stemmer 0 kommentarer
Ny funksjonalitet i Timeplanlegger: Periodisering ved hjelp av ukesmal
0 stemmer 0 kommentarer
Prosentandel i karaktersetting i flyfag
0 stemmer 0 kommentarer
Ny fraværsvisning for rektor og kontaktlærer
0 stemmer 0 kommentarer
Diverse ny og endret funksjonalitet - Uke 16, 2020
0 stemmer 0 kommentarer
Ny og endret funksjonalitet vedrørende kontaktlærerfunksjon
0 stemmer 0 kommentarer
Ny og endret funksjonalitet for eksamen
0 stemmer 0 kommentarer
Diverse ny og endret funksjonalitet - Uke 13, 2020
0 stemmer 0 kommentarer
Ny og endret funksjonalitet i timeplanlegger
0 stemmer 0 kommentarer
Refaktorisering av Undervisningsgrupper
0 stemmer 0 kommentarer
Ny rapport lønn
0 stemmer 0 kommentarer
Nyheter medio oktober 2019
0 stemmer 0 kommentarer
Redigere og slette vikariat
0 stemmer 0 kommentarer
Nytt design i Timeplanlegging > Setup
0 stemmer 0 kommentarer
Gjentakende aktiviteter i timeplan
0 stemmer 0 kommentarer
Ny funksjonalitet: Splitting av grupper i timeplanlegger
0 stemmer 0 kommentarer
Release 3.3
0 stemmer 0 kommentarer
Slå sammen undervisningsgrupper
0 stemmer 0 kommentarer
Oppdatering av Visma InSchool
0 stemmer 0 kommentarer
Eksamen - Registrere stilling for sensorer på private skoler som ikke er kunder av Visma InSchool
-1 stemmer 0 kommentarer
Nytt i oversikten over ikke registrert oppmøte
-1 stemmer 0 kommentarer
Automatisk fraværsvarsel fjernes
-3 stemmer 0 kommentarer
Undervisningsgruppe vises først når man trykker på "Undervisning"
-15 stemmer 2 kommentarer