Er det behov for svar fra support må dette sendes inn via sakskjema fra supportbrukerne på din skole/fylke. Hvordan følge innlegg og oppdatering i innlegg finner du her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/13132181274770-Hvordan-abonnere-i-Zendesk-Brukerportal-

Forbedring av knapper for sjekklisten for rettsvurdering
0 stemmer 0 kommentarer
Oppmøteregistrering - Utropstegn på økter i timeplanen
0 stemmer 0 kommentarer
Validering for å sette ned karakter i orden og atferd
0 stemmer 0 kommentarer
Ny karakterutskrift
0 stemmer 0 kommentarer
Nytt tilgangspunkt for å se elevens eksamensresultat via Elevoversikt > Vurdering > Eksamen
0 stemmer 2 kommentarer
Tilgang til å se og endre skoleinformasjon
0 stemmer 0 kommentarer
SvarUt Forsendelseslogg - Håndtering av feilede forsendelser i arkiveringsfeil oversikten
0 stemmer 0 kommentarer
Forbedret oversikt over voksene søkere ved tilordning av fag
0 stemmer 0 kommentarer
Voksne søkere - Nytt søknadsfelt for behandling av voksne søkere
0 stemmer 0 kommentarer
Masseoppdatering av vitnemålsmerknad på utvalg i Fagdokumentasjon
0 stemmer 0 kommentarer
Viktig info angående opprykk av fag- og undervisningsgrupper
0 stemmer 0 kommentarer
Oppdatert visning av skoleruten for elever
0 stemmer 0 kommentarer
Endret oversetting - kontakter
0 stemmer 1 kommentar
Tilgang til å bekrefte halvårs- og standpunktsvurderinger
0 stemmer 4 kommentarer
Bla i elever i Kontaktelever-fanen
0 stemmer 0 kommentarer
Ny funksjonalitet og grensesenitt for opprettelse av nytt skoleår og opprykk
0 stemmer 1 kommentar
Nytt utseende i dagsfravær
0 stemmer 1 kommentar
Varselbrev - mulig å redigere
0 stemmer 0 kommentarer
Endring av tilganger til Elever > Historikk Fullført
0 stemmer 0 kommentarer
Arkivering av fritak
0 stemmer 0 kommentarer
Utsatt eksamen
0 stemmer 0 kommentarer
Nye nasjonale maler for varselbrev og svarbrev i fritak
0 stemmer 1 kommentar
Fratrekk av fravær kan ikke angres
0 stemmer 0 kommentarer
Automatisk romallokering Fullført
0 stemmer 2 kommentarer
Datovelger for elevinntak fra venteliste
0 stemmer 0 kommentarer
Om vedlegg til elevers egenmeldinger
0 stemmer 0 kommentarer
Ikke lenger mulig å koble en faggruppe som har 0 årstimer til en undervisningsgruppe
0 stemmer 1 kommentar
Innstilling for fagskoletilpasset språk aktivert
0 stemmer 0 kommentarer
Ny tilgang for å administrere elever i faggrupper\undervisningsgrupper
0 stemmer 1 kommentar
Tilgang til å se egne faggrupper
0 stemmer 1 kommentar