Er det behov for svar fra support må dette sendes inn via sakskjema fra supportbrukerne på din skole/fylke. Hvordan følge innlegg og oppdatering i innlegg finner du her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/13132181274770-Hvordan-abonnere-i-Zendesk-Brukerportal-

Ny funksjonalitet og grensesenitt for opprettelse av nytt skoleår og opprykk
0 stemmer 1 kommentar
Nytt utseende i dagsfravær
0 stemmer 1 kommentar
Varselbrev - mulig å redigere
0 stemmer 0 kommentarer
Endring av tilganger til Elever > Historikk Fullført
0 stemmer 0 kommentarer
Arkivering av fritak
0 stemmer 0 kommentarer
Utsatt eksamen
0 stemmer 0 kommentarer
Nye nasjonale maler for varselbrev og svarbrev i fritak
0 stemmer 1 kommentar
Fratrekk av fravær kan ikke angres
0 stemmer 0 kommentarer
Automatisk romallokering Fullført
0 stemmer 2 kommentarer
Datovelger for elevinntak fra venteliste
0 stemmer 0 kommentarer
Om vedlegg til elevers egenmeldinger
0 stemmer 0 kommentarer
Ikke lenger mulig å koble en faggruppe som har 0 årstimer til en undervisningsgruppe
0 stemmer 1 kommentar
Innstilling for fagskoletilpasset språk aktivert
0 stemmer 0 kommentarer
Ny tilgang for å administrere elever i faggrupper\undervisningsgrupper
0 stemmer 1 kommentar
Tilgang til å se egne faggrupper
0 stemmer 1 kommentar
Diverse ny og endret funksjonalitet i Skoleårsplanlegging - Uke 29, 2023
0 stemmer 0 kommentarer
Endring av filtype som lastes ned fra Rapporter er nå .XLSX
0 stemmer 0 kommentarer
Diverse ny og endret funksjonalitet i Skoleårsplanlegging - Uke 27, 2023
0 stemmer 0 kommentarer
Publisering for skoleåret 23/24
0 stemmer 0 kommentarer
Eksport til Vigo - Valg for å ekskludere eksamensresultater fra høst termin
0 stemmer 0 kommentarer
Oppdatert mobil-app
0 stemmer 0 kommentarer
Elevhåndtering i undervisningsgrupper 2.0 - ny funksjonalitet og demo
0 stemmer 0 kommentarer
Funksjonalitet for å skjule eksamenskarakter for elev med IV i standpunkt
0 stemmer 0 kommentarer
Viktig beskjed mtp. publisering for skoleåret 23/24
0 stemmer 2 kommentarer
Forenkling av elevhåndtering i undervisningsgrupper for UGV2
0 stemmer 0 kommentarer
Tidvis endring på startsiden
0 stemmer 0 kommentarer
Klagefunksjonalitet for PAS-eksamen for elever
0 stemmer 0 kommentarer
Redusering av antall timeplanfiler fra tidligere skoleår
0 stemmer 0 kommentarer
Ny versjon av kontrollmotoren i VIS
0 stemmer 0 kommentarer
Eksamen: Merknad (tidl. Notater) på eksamensparti nå synlig for sensor 1 og sensor 2
0 stemmer 0 kommentarer