Er det behov for svar fra support må dette sendes inn via sakskjema fra supportbrukerne på din skole/fylke. Hvordan følge innlegg og oppdatering i innlegg finner du her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/13132181274770-Hvordan-abonnere-i-Zendesk-Brukerportal-

Introdusering av selektiv automatisk timeplanlegger
0 stemmer 0 kommentarer
Årsoversikt for elevfravær
0 stemmer 0 kommentarer
Eksamensmodulen - Ny funksjonalitet for Feil og varslinger
1 stemme 0 kommentarer
Rettelser i oversettelser for fagskoler
0 stemmer 0 kommentarer
Eksportverktøyet for eksportfil med alle elever.
1 stemme 0 kommentarer
Ny kolonne for studiepoeng på fagskolevitnemål og karakterutskrift for fagskolene
0 stemmer 0 kommentarer
Brevmaler for voksenopplæringen
0 stemmer 0 kommentarer
Nye kolonner i eksamensmodulen
2 stemmer 0 kommentarer
Undervisningsgruppe vises først når man trykker på "Undervisning"
-15 stemmer 2 kommentarer
Masseredigering i dagsfravær
1 stemme 1 kommentar
Redusering av antall timeplanfiler fra skoleåret 22/23
0 stemmer 0 kommentarer
Ny oversettelse av tilgang til å opprette varselbrev
0 stemmer 0 kommentarer
Forbedring av knapper for sjekklisten for rettsvurdering
0 stemmer 0 kommentarer
Oppmøteregistrering - Utropstegn på økter i timeplanen
0 stemmer 0 kommentarer
Validering for å sette ned karakter i orden og atferd
0 stemmer 0 kommentarer
Eksamen - Registrere stilling for sensorer på private skoler som ikke er kunder av Visma InSchool
-1 stemmer 0 kommentarer
Introdusering av ikke-timeplanlagte aktiviteter
1 stemme 0 kommentarer
Ny karakterutskrift
0 stemmer 0 kommentarer
Nytt tilgangspunkt for å se elevens eksamensresultat via Elevoversikt > Vurdering > Eksamen
0 stemmer 1 kommentar
Tilgang til å se og endre skoleinformasjon
0 stemmer 0 kommentarer
SvarUt Forsendelseslogg - Håndtering av feilede forsendelser i arkiveringsfeil oversikten
0 stemmer 0 kommentarer
Forbedret oversikt over voksene søkere ved tilordning av fag
0 stemmer 0 kommentarer
Voksne søkere - Nytt søknadsfelt for behandling av voksne søkere
0 stemmer 0 kommentarer
Masseoppdatering av vitnemålsmerknad på utvalg i Fagdokumentasjon
0 stemmer 0 kommentarer
Viktig info angående opprykk av fag- og undervisningsgrupper
0 stemmer 0 kommentarer
Klarere forskjell på hoved- og ukesoversikt i Konstruksjon
1 stemme 0 kommentarer
Oppdatert visning av skoleruten for elever
0 stemmer 0 kommentarer
Endret oversetting - kontakter
0 stemmer 1 kommentar
Tilgang til å bekrefte halvårs- og standpunktsvurderinger
0 stemmer 4 kommentarer
Bla i elever i Kontaktelever-fanen
0 stemmer 0 kommentarer