Nettsamfunn

Søk

Endringer i roller/tilganger - Uke 11 - 2021
3 stemmer 0 kommentarer
Nye kolonner i eksamensmodulen
2 stemmer 0 kommentarer
Introdusering av ikke-timeplanlagte aktiviteter
2 stemmer 0 kommentarer
Nytt om elevers startdato
2 stemmer 1 kommentar
Skoleeiere er ikke lenger synlige i ansattoversikten
1 stemme 0 kommentarer
Eksamensmodulen - Ny funksjonalitet for Feil og varslinger
1 stemme 0 kommentarer
Eksportverktøyet for eksportfil med alle elever.
1 stemme 0 kommentarer
Masseredigering i dagsfravær
1 stemme 1 kommentar
Problemer med publisering av nye timeplaner Fullført
1 stemme 1 kommentar
Klarere forskjell på hoved- og ukesoversikt i Konstruksjon
1 stemme 0 kommentarer
Vedikehold av løsningen 16.09.2023 Fullført
1 stemme 1 kommentar
Treghet i løsningen rundt fraværsføring Fullført
1 stemme 1 kommentar
Script før rapportering til VIGO i oktober.
1 stemme 2 kommentarer
Siste innloggingsdetaljer viser de som simulerer
1 stemme 0 kommentarer
Nytt utseende for tilgjengelighet
1 stemme 0 kommentarer
Utfordringer med å redigere medlemskap i tilgangsgrupper Fullført
1 stemme 2 kommentarer
Ikke gjør endringer i fagområder eller benytt synkronisering i ansattes kompetanse Fullført
1 stemme 1 kommentar
Ny tilgang for administrator i privatistportalen
1 stemme 0 kommentarer
Releasenotat 10.01.2022
1 stemme 0 kommentarer
Skoleledere kan nå logge inn i mobilappen
1 stemme 0 kommentarer
Releasenotat 16.09.2021
1 stemme 1 kommentar
Fagvalg - Nye grupper vil ikke lenger overskrive eksisterende grupper med samme navn
1 stemme 0 kommentarer
Karakterer i orden og atferd vises umiddelbart Fullført
1 stemme 1 kommentar
Synkroniseringsfeil i timeplanlegger som følge av redigering av undergrupper Fullført
1 stemme 3 kommentarer
Utfordring vedrørende tildelig av klasser til elever Fullført
1 stemme 0 kommentarer
Fra timeplanlagt til planlagt visning i arbeidsplanen
1 stemme 0 kommentarer
Informasjon vedrørende endring av fagområder Fullført
1 stemme 0 kommentarer
Registrere foresatte
1 stemme 0 kommentarer
Nye funksjoner i timeplanlegger
1 stemme 0 kommentarer
Tilgang for å eksportere til Excel har fått ny beskrivelse
0 stemmer 1 kommentar