Hopp til hovedinnholdet

2b.18 - Endre startdato, avbruddsdato, avbrudds- og ajourholdskode

Kommentarer

1 kommentar

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 19.08.2022 - Hele artikkelen er utdypet med hvordan man endrer startdato på aktive elever, og hvordan man endrer på avbruddsdato og ajourholdskode/avbruddsårsak på elever som har avbrudd. Det ligger også nå en del merknader som er viktig å lese mht funksjonalitet og hva som er forventet atferd.

  • Merk! Dette vil være avhengig av om eleven har en avbruddsdato, ellers er det bare startdatoen som kan endres.
  • Merk! Velger du en startdato som er i ajourholdsperioden, vil den alltid velge skolens dato for "Startdato elev" under Innstillinger > Skolerute. Dette gjelder kun VIGO-elever.
  • Merk! Om du velger ajourholdskoden N - Ikke møtt ved skolestart, så vil avbruddsdato automatisk bli skolestartdato.
  • Merk! Hvis du velger å endre en avbruddsdato til en dato satt frem i tid, vil feltet "AVBRUDDSDATO" være tomt inntil datoen har passert. Dette vil da føre til at du ikke lenger har muligheten til å endre på denne avbruddsdatoen. Vi anbefaler at du venter til datoen har passer før du gjør nye endringer enn å ta eleven inn og gjøre avbrudd på nytt. 
  • Merk! Ved endring av en elevs start- eller avbruddsdato bør det foreligge en rutine på å sjekke at eventuelle fravær som er registrert på de endrede dagene er korrekt. Det anbefales å sjekke dette i forkant før elevene avsluttes i undervisningsgrupper og mister koblingen til lærere, hvis noe av fraværet ikke skulle vært satt.
  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.