Hopp til hovedinnholdet

8.01 - Oppsett og tilganger til videregående opplæring for voksne

Kommentarer

8 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.05.2022 - Tilgjengelige tilganger knyttet voksenopplæring og tips om hva som per dags dato anbefales å legge i en egen tilgangsgruppe. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 17.08.2022 - Avkryssingen for "Voksenopplæring" er erstattet med en skoletype "Adult school". Opplæringsartikkelen er oppdatert med nye skjermbilder rundt dette.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 25.08.2022 - Artikkel 8.01 Introduksjon til videregående opplæring for voksne er oppdatert med forslag til tilgangsgrupper. Disse kan imidlertid ikke testes før funksjonalitet er satt i produksjon.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 31.08.2022 - Artikkel 8.01 Introduksjon til videregående opplæring for voksne er oppdatert med tilgang til å saksbehandle realkompetansevurderinger under anbefaling av tilganger for saksbehandler av realkompetansevurderinger.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 16.09.2022 - Artikkel 8.01 - Introduksjon til videregående opplæring for voksne er oppdatert med justering av anbefalte tilganger for skoleeier.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 15.12.23 - Et foreløpig utkast med nye tilganger lagt inn i forslag til inndelinger som kan brukes. De fylkene som har aktivert Visma InSchool voksenportal, kan gjerne gi tilbakemeldinger om utkast til standardoppsett.

  Merknad i rødt lagt til: "Pr. dags dato, 15.12.2023, er at funksjonaliteten bak mange av disse tilgangene fortsatt knyttet til aktivering av voksenportal. Dette er et foreløpig utkast til standardoppsettet. De fylkene som har aktivert voksenportalen kan gi tilbakemeldinger om dette er i orden eller om det er mangler eller andre behov som trengs, så kan dette tas med videre i utviklingen."

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 20.12.2023 - Nyhet! Det er laget en søkefunksjonalitet som er lik globalt søk for å kunne søke etter voksne. Lagt inn et nytt avsnitt om dette: 

  "Søkefunksjonalitet for voksne


  Du kan nå søke etter voksne med et globalt søk. Skriv inn navn, fødselsnummer, e-post eller telefonnummer.

  For hver linje hvor du ser navnet til den voksne, vil du også se en parentes over hvilken fane den voksen befinner seg i selve prosessen.  Merk! Hvis den voksne ligger i flere faner, vil du se en linje per fane med navn på den voksne og hvilken fane. Velg å klikke på den brukeren som tilhører den fanen du ønsker å bli videresendt til."

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 15.01.2024 - Lagt til en parantes og synliggjort i rød tekst med informasjon om at den ene tilgangen "Tilgang til å skrive enkeltvedtak for voksenopplæring" ikke er ute i produksjon enda. Dette vil komme når utsending av enkeltvedtak er på plass. 

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.