Hopp til hovedinnholdet

8.06 - Portal for søkere til voksenopplæring (NB! Krever aktivering av voksenportal)

Kommentarer

6 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 06.07.22 - Informasjon om administratorbruker er lagt til artikkel 8.03B. Det gjelder informasjon om tilgang samt hvordan en voksen søker kan simuleres/etterlignes i portalen.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 10.08.22 - Artikkel 8.03B om søknadsportal for voksne er oppdatert med nye skjermbilder som følge av systemutviklingen. De nye skjermbildene vil straks få fullstendige norske oversettelser.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering:14.12.2022 - Hele flyten for "Søknadsportal for voksne søkere til videregående opplæring" er endret med oppdaterte felter. Informasjon med skjermbilder og beskrivelse av hvert punkt står beskrevet slik den er nå. Dette kan være en god veileder for de voksne som søker, men er fortsatt under utvikling. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 17.11.2023 - Oppdatert skjermbilder og informasjon om flyten for den voksne søker og hvordan du bruker voksenportalen. Det er noen felter i CV som har fått endring på navn som skal være mer tydelig. Informasjon om hva hvert felt er, står forklart og er oppdatert slik at den samsvarer med hva den voksne ser i voksenportalen.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 25.01.2024 - Lagt inn nytt skjermbilde for ny innloggingsside med nye fylker som har skrudd på Visma InSchool voksenportal. Dette er nå for søkere til fylkene Agder, Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, Troms og kommunene Lunner og Jevnaker.

  Det er i tillegg fjernet informasjon om tidslinje. Det kommer ikke et felles tidspunkt for iverksettelse. Visma InSchool er i kontinuerlig utvikling og vi oppdaterer dermed alle opplæringsartikler om videregående opplæring for voksne i tråd med det som utvikles og produksjonssettes. Vær oppmerksom på hvilke artikler som er knyttet til aktivering av voksenportal.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 04.04.2024 - Alle skjermbilder er nå oppdatert og viser hvordan det ser ut for en med etterligningsmodus.

  I tillegg er informasjon for hvilke fylker som bruker Visma InSchools voksenportal endret til: Agder, Akershus, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Troms og Trøndelag. Innloggingssiden er nå delt opp i to seksjoner, en for Vigo Voksen og en for Visma InSchools voksenportal.

  En annen oppdatering er at det under "Utdanning" i den voksne søkers CV er det kommet en endring hvor valget "I Norge" og "I utlandet" er fjernet og erstattet med kun å legge til "Type utdanning". Sidevinduet viser nå kun et alternativ. Feltet for å kunne skrive fritekst om type utdanning gjelder for både Norge og utland. Dokumentasjonen som fremlegges vil være det som synliggjør dette. Merk! Når du klikker på dette fritekstfeltet får du også opp en nedtrekksmeny med alle programområder, slik at det fortsatt er tilgjengelig for voksne søkere å velge dette ved behov.

  Det er også lagt til innledningsvis hvor funksjonaliteten brukes under "Funksjonalitet utføres her:". Og i denne artikkelen har vi nå lagt tydelig informasjon om de to ulike etterligningstilgangene under "Forutsetter følgende tilganger:".

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.