Hopp til hovedinnholdet

4a.27 - Bruk av forsendelseslogg for SvarUt

Kommentarer

17 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 28.03.2022 - Ny artikkel om bruk av forsendelseslogg for SvarUt er nå publisert. Merk! Denne funksjonaliteten er ikke ute i produksjon enda. Dette er kun dokumentasjon for det som er i vente.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 04.04.2022 - Tilleggsinformasjon:

  Det ligger to vedlegg i denne artikkelen. Den ene er en veiledning for oppsett av SvarUt for fylkene i forbindelse med Visma InSchool. Den andre er et dokument med eksempler fra Viken  fylkeskommune angående tekster i forbindelse med utsendelse via SvarUt.

  • Veiledning for oppsett av SvarUt for fylkene i forbindelse med Visma InSchool
  • Eksempler fra Viken fk ang tekster ifm utsendelse vis SvarUt
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 06.04.2022 - Det er nå lagt inn et avsnitt om "Informasjon dersom mottaker ikke har satt opp en digital postkasse" for å gi et lite innblikk i stegene bak SvarUt med henvisninger til KS sin nettside med informasjon om mottak av post, og et avsnitt om "Mottakere av SvarUt" for å tydeliggjøre hvem som er mottakere mht kontaktpersoner for elever over og under 18 år, samt hvordan andre mottakere enn elev og kontaktpersoner ser varselbrevet. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 04.05.2022 - Mer informasjon knyttet til tilganger som vedrører skoleeier- og skolenivå. Tips med forslag til standardoppsett for arkiv-tilgangsgruppe. Alle skjermbilder er også oppdatert med korrekt navn på menypunkt "SvarUt forsendelseslogg". I tillegg er det også lagt til en presisering på når man har muligheten for å sende på nytt ved mislykkede forsendelser. Forskjellen er når det er brukere som har konfidensielle data eller om de har vanlige feil. Brukere med konfidensielle data vil aldri få Send på nytt-knappen tilgjengelig. Den vil automatisk kun få mulighetene for å behandle forsendelsen manuelt.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 31.05.2022 - SENDT_SDP (SENT_SDP) skal være i kategori "I prosess", mens LEVERT_SDP (DELIVERED_SDP) skal være i kategori "Fullført". Dette stod motsatt i opplæringsartikkelen og er nå justert til å være korrekt. Merk! For de mottakerne som har sikker digital postkasse, så vil endelig staus man ser i forsendelsesloggen være "Levert til SDP".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 19.08.2022 - Fanene har fått en mer korrekt rekkefølge, dvs. de står nå i denne rekkefølgen: Mislyktes, I prosess og Fullført.

  I tillegg er det kommet tre Visma InSchool spesifikke statuser som er forklart med hvor du kan finne de og hva de innebærer. Disse kommer nå i tillegg til det som kommer fra SvarUt.

  • Feilet ved sending = Forsendelsen har ikke klart å sende til SvarUt. Må håndteres manuelt.
  • Feilet arkivering = Forsendelsen er ikke blitt arkivert. Dette betyr at den har feilet før den kommer til den innebygde arkivet. Må håndteres manuelt.
  • I kø for sending = Forsendelsen står i kø. Den er sendt til SvarUt, men ikke foreløpig mottatt av SvarUt. Det kan ta noe tid (opptil 10 min) før den endret status fra dette. Denne statusen vil du stort sett se under I prosess.
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 24.08.2022 - To viktige presiseringer er lagt inn som merknader:

  • Merk! Overgangsrutiner med arkivering til eksisterende system gjelder fortsatt. I tillegg må varselbrevet sendes ut manuelt da det ikke vil bli sendt med SvarUt pga at det feilet ved arkivering og eventuelt ved sending. Dette innebærer at det i begge tilfeller av status "Feilet ved sending" eller "Feilet arkivering" må du håndtere hele forsendelsen manuelt med både arkivering og utsending til mottakerne. 

  • Merk! Nå vil status som er Visma InSchool spesifikke (Feilet ved sending og Feilet arkivering) forbli under Fullført. Dermed vil du se denne statusen i tillegg for å kunne se i forsendelsesloggen over hvilke forsendelser som feilet i arkivering eller sending. Eksempel på når statusene "Feilet ved sending" og "Feilet ved arkivering" blir håndtert manuelt vil de havne under Fullført-fanen med følgende status:
  1. "Feilet ved sending" + "Håndtert manuelt"
  2. "Feilet arkivering" + "Håndtert manuelt"
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 24.08.2022 - Artikkel 4a.29 - Bruk av forsendelseslogg for SvarUt har fått et tillegg under I prosess om hvorfor forsendelser kan ligge i prosess i inntil 40 timer.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 12.10.2022 - Artikkel 4a.29 - Bruk av forsendelseslogg for SvarUt har fått et tillegg under Hurtigsøk med presisering av hvordan søket virker samt mer informasjon om innholdet i kolonnene.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 26.12.2022 - Nytt avsnitt "Adresse brukt for forsendelser" beskriver hvilke adresser som blir brukt for ulike forsendelser. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 30.01.2023 - Fjernet informasjon om at dette ikke er i produksjon. Dette vil være i ordinær drift fra 01.02.2023. Skjermbilder er utdatert.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 31.01.2023 - Viktig informasjon du må bemerke deg tross for at funksjonaliteten er i drift. Det er viktig at du fortsatt følger overgangsrutiner for arkivering av varselbrev inntil avviksrutiner og -funksjonalitet er på plass.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 28.06.2023 - Paginering av oversikten for SvarUt forsendelseslogg er delvis på plass. Artikkelen er nå oppdatert med at alt er i en visning og det er ikke lenger delt inn i tre faner (Mislyktes, I prosess og Fullført). Det jobbes med en ny inndeling hvor det skal bli to faner; en for "Sendt" og en for "Ikke sendt". Foreløpig er alt i en oversikt. Artikkelen er derfor delt inn i avsnitt om "Mislykkede forsendelser" og "Vellykkede forsendelser". Forklaring på SvarUt status er de samme, men for intern status er det endret. Du vil fortsatt kunne filtrere deg i intern status som ikke lenger er i bruk.  

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 11.12.2023 - Artikkelen er oppdatert med hvordan funksjonaliteten fungerer nå.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 11.12.2023 - Informasjon om kommende funksjonalitet er lagt til og markert i rødt. Det skal bli mulig å håndtere mislykkede forsendelser som ligger i fanen Arkiveringsfeil. Da vil du kunne trykke på handlingsknappen Sett status til Printet og få endret status fra blankt til "Håndtert manuelt". Dette er planlagt å komme i produksjon i slutten av denne uken. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 16.01.2024 - Det som stod som kommende funksjonalitet er nå ute i produksjon. Det er nå mulig å håndtere mislykkede forsendelser som ligger i fanen Arkiveringsfeil. Du kan trykke på handlingsknappen Sett status til Printet og få endret status fra blankt til "Håndtert manuelt". 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 21.03.2024 - Lagt inn en liten merknad til informasjon: Per nå sender vi varselbrev og fritak med SvarUt og begge vil være i forsendelsesloggen. Det er også lagt til et eksempel for hvordan man kan filtrere frem forsendelseslogg ved å filtrere Tittel "fritak" for å illustrere fritak også, ikke bare varselbrev.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.