Hopp til hovedinnholdet

4a.33 - Eksport av data til Vigo/WIS

Kommentarer

13 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 25.08.2021 - Det er kommet en presisering i artikkelen under avsnittet om "Ajourholdsfil for ajourholdsperiode" at ajourholdsfilen eksporteres ut på skolenivå. Dette kan kun hentes ut per skole.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 22.02.2022 - Lagt inn en lenke med et brukertips på hvordan man manuelt håndterer NUS-elever som ikke kommer ut i filen NUS-elever kommer ikke ut i filen under avsnittet "NUS (Ny/Utsatt/Særskilt eksamen)". Brukertipset som legges ved er: [Brukertips] Eksport av data for NUS-eksamen til VIGO.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 12.04.2022 - Skjermbilder er oppdatert med ny plassering på "faner" og det er lagt inn lenker til gode brukertips til ulike kurs og artikler som kan knyttes de ulike temanene i noen avsnitt. Dette er for å lettere få oversikt over tilhørende artikler som er nyttige å lese i sammenheng med eksport hvis man ikke allerede kjenner til de.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 08.10.2020 - "EKSPORTFIL MED ALLE ELEVER" er den filen skolene skal benytte gjennom skoleåret fra og med oktoberrapporteringen. Mer utfyllende info med sjekkliste over ulike ting du må være oppmerksom på når du jobber med eksportfilen. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 15.01.2021 - Nyhet! Nå mulig å sorteringsmulighet for hver kolonne under redigering av "EKSPORTFIL MED ALLE ELEVER". Skjermbilder og punktvis forklaring på hva hver kolonne er står i artikkelen, men oversettelse gjenstår. I tillegg er det lagt inn et tips om hvordan noen av sorteringene kan brukes.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 01.06.2021 - Lagt ved ny avsnitt om friskolers fritekstfelt for elevkurs i Visma InSchool. Dette feltet er kun tilgjengelig for friskoler og du vil finne dette i elevens Personalia under "Skoleinformasjon". Feltet heter "Elevinformasjon". Dette er et fritekstfelt for rapportering ($EK#21) som kobler informasjonen i tekstfeltet til eksportfilen "Eksportfil med alle elever" for friskoler.

  Sitat hentet fra Grensesnitt VIGO - SAS: "Dette importeres ikke i Vigo. Feltet benyttes av WIS/Udir for å hente inn nødvendig informasjon fra de private videregående skolene. WIS/Udir gir nærmere regler om bruk av feltet. Data sendes ikke videre fra WIS til Vigo."

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 25.03.2022 - Endret overskriften fra "Spesialundervisning og IOP-elever" til "Spesialundervisning: Angi omfang/årstimetall i IOP-fagkode for hver enkelt elev" for å tydeliggjøre hvor man kan finne informasjon om hvordan man håndterer spesialundervisning og IOP-elever. Dette avsnittet forklarer hvor man endrer timetallet for IOP-elever i IOP-fagkoden. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 09.02.2022 - Lagt inn en setning om at alle GSGSK0VG--/GSGSK0---- programområder kommer i uklar sti. Du kan da velge om du ønsker å ha dette med i eksporten.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 26.01.2023 - Avsnittet om "Elevstatus" er oppdatert med tydeligere informasjon om flyt og sammenhenger. Dette avsnittet heter nå "Fagstatus" og inneholder tips for å endre på fagstatus via 'Elevstatus'.

  • Ønsker du å endre på fagstatus på enkelt fag, så gjøres det under Klasser og grupper
  • Ønsker du å masseoppdatere alle aktive fag som har blank felt under fagstatus, kan dette gjøres via elevens Personalia med Elevstatus-feltet. Fagstatus som er satt manuelt fra før vil ikke påvirkes av denne endringen via Elevstatus i elevens Personalia.

  Merk! Blankt felt i Elevstatus betyr at elevstatus og fagstatus i fag med blank fagstatus er lik  "Elev (E)". 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 19.11.21 - Oppdatert lenken til grensesnittet fra VIGO med korrekt sitat for hentet fra  Grensesnitt VIGO - SAS (skoleåret 2021/2022): "Feltet benyttes av WIS/Udir for å
  hente inn nødvendig informasjon fra de private videregående skolene. WIS/Udir gir nærmere regler om bruk av feltet. Data sendes ikke videre fra WIS til Vigo.".

  I tillegg også lagt til en setning om at du vil få opp de elevene med manuelt tillagte fag i elevens Fagdokumentasjon under Uklar sti.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 23.01.2023 - Avsnittet om "Elevstatus" er oppdatert. Dette feltet "Elevstatus" har nå betyning for rapportering og endrer alle fagstatusen for alle fagene eleven har. Se mer informasjon om hvilke elevstatus som gir hvilke fagstatus på fagene.
  Merk! Det er mulig å endre fagstatusen på spesifikke fag fra menypunktet Klasser og grupper.

  Skjermbilder under avsnittet "Deltidselev" er oppdatert for å tydeliggjøre at det kun er avhukingsboksen 'Deltidselev' som gir eksportfilen $EK#10 for å rapportere at en elev er deltidselev.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 19.01.2023 - Lagt inn et lite avsnitt om privatister i sjekklisten.

  "Privatister

  Eksportfil fra alle privatistkontorene hentes ut ved fylkene. For å få satt fullførtkode må en med Rolle: Privatistadministrasjon først utføre handlingen Kalkuler programområde. Se mer informasjon om hvordan i kurs 5a - Kompetansebevis for privatister."

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 21.05.21 - Skjermbilder oppdatert etter at all oversettelse er på plass. I tillegg er det kommet en ny funksjonalitet for å markere en skole som "Skole 2" i elevens personalia under "Skoleinformasjon". Det er også nå lagt avsnitt om eksportfilene du kan hente ut for "Elever som har sluttet", "Startere", "Ajourholdsfil for ajourholdsperiode" og "Eksportfil til fotograf".

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.