Hopp til hovedinnholdet

4a.21 - Eksport av data til Vigo/WIS

Kommentarer

6 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 08.10.2020 - "EKSPORTFIL MED ALLE ELEVER" er den filen skolene skal benytte gjennom skoleåret fra og med oktoberrapporteringen. Mer utfyllende info med sjekkliste over ulike ting du må være oppmerksom på når du jobber med eksportfilen. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 15.01.2021 - Nyhet! Nå mulig å sorteringsmulighet for hver kolonne under redigering av "EKSPORTFIL MED ALLE ELEVER". Skjermbilder og punktvis forklaring på hva hver kolonne er står i artikkelen, men oversettelse gjenstår. I tillegg er det lagt inn et tips om hvordan noen av sorteringene kan brukes.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 21.05.21 - Skjermbilder oppdatert etter at all oversettelse er på plass. I tillegg er det kommet en ny funksjonalitet for å markere en skole som "Skole 2" i elevens personalia under "Skoleinformasjon". Det er også nå lagt avsnitt om eksportfilene du kan hente ut for "Elever som har sluttet", "Startere", "Ajourholdsfil for ajourholdsperiode" og "Eksportfil til fotograf".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 01.06.2021 - Lagt ved ny avsnitt om friskolers fritekstfelt for elevkurs i Visma InSchool. Dette feltet er kun tilgjengelig for friskoler og du vil finne dette i elevens Personalia under "Skoleinformasjon". Feltet heter "Elevinformasjon". Dette er et fritekstfelt for rapportering ($EK#21) som kobler informasjonen i tekstfeltet til eksportfilen "Eksportfil med alle elever" for friskoler.

  Sitat hentet fra Grensesnitt VIGO - SAS: "Dette importeres ikke i Vigo. Feltet benyttes av WIS/Udir for å hente inn nødvendig informasjon fra de private videregående skolene. WIS/Udir gir nærmere regler om bruk av feltet. Data sendes ikke videre fra WIS til Vigo."

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 25.08.2021 - Det er kommet en presisering i artikkelen under avsnittet om "Ajourholdsfil for ajourholdsperiode" at ajourholdsfilen eksporteres ut på skolenivå. Dette kan kun hentes ut per skole.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 19.11.21 - Oppdatert lenken til grensesnittet fra VIGO med korrekt sitat for hentet fra  Grensesnitt VIGO - SAS (skoleåret 2021/2022): "Feltet benyttes av WIS/Udir for å
  hente inn nødvendig informasjon fra de private videregående skolene. WIS/Udir gir nærmere regler om bruk av feltet. Data sendes ikke videre fra WIS til Vigo.".

  I tillegg også lagt til en setning om at du vil få opp de elevene med manuelt tillagte fag i elevens Fagdokumentasjon under Uklar sti.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.