Hopp til hovedinnholdet

4b.06 - Registrering av oppmøte i aktiviteter

Kommentarer

4 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 12.05.2020 - Artikkelen "Registrering av oppmøte i aktiviteter" er opprettet.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 09.02.21 - Video om hvordan man registrerer oppmøte i aktiviteter er tilgjengelig.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 03.05.2021 - Endret funksjonalitet i fraværsføringen for aktiviteter. Tidligere måtte man skrive inn varigheten ettersom standard lå det oppført med null (00:00). Nå vil systemet hente opp aktivitetens faktiske varighet og automatisk fylle det inn i feltet "Total fraværende varighet". Du behøver ikke å endre dette med mindre eleven var borte i kun deler av aktiviteten. I så fall må du endre den med å skrive inn eller bruke piltastene opp/ned. Du vil ikke kunne endre tiden til noe som er høyere enn leverbar tid. Der det er differanse mellom faktisk varighet og leverbar tid, vil løsningen ta høyde for dette. I tillegg er det nå konkretisert i et eksempel for hvordan man kalkulerer når du fører fravær for deler av aktiviteten. Skjermbilder er også oppdatert.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdaterng: 03.09.2021 - Nytt avsnitt om hvordan endre på registrert oppmøte eller fravær i en aktivitet.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.