Hopp til hovedinnholdet

4a.20 - Generering av rapporter for oversikt over elevdata

Kommentarer

12 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.03.2020 - Informasjon om ny funksjonalitet for å laste ned karaktermatriser.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 23.11.2020 - Informasjon om rapport over sensoroppdrag og rapport over eksamensregistreringer er lagt til. Det er fortsatt engelske begreper, dermed er det i parantes frem til dette er oversatt. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 26.11.2020 - Ny fraværsrapport er kommet og forbedret. Informasjon om denne nye fraværsrapporten ligger under avsnittet "Fraværsrapport". 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 01.12.2020 - Oppdatert artikkelen som omhandler Vurderingsrapport. Denne rapporttypen tar kun for seg alle sluttvurderinger som er ført hvor den offisielle karakterskalaen V brukes, dvs. halvårsvurderinger, standpunktvurderinger, eksamensvurderinger og PAS-eksamensvurderinger. Merk! Filteret "Assessment Name" er et fritekstfelt ettersom den inneholder både standpunkt, halvårsbegrepene H1 og H2, samt navn på eksamenspartier for eksamen og PAS eksamen. Du kan skrive inn det du ønsker filtrere etter. Karaktermatrise har fått en parantes med hva de engelske benevningene er, samt hva de skal oversettes til på norsk. Timetallsrapport har fått en ekstra filter "Hovedskole" som kan brukes.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 05.01.2021 - I avsnittet om "Vurderingsrapport" har vi lagt til en merknad med vår anbefaling om å velge skoleår i vurderingsrapporten. Som standard vil du se en oversikt med elever uten avbrudd i historikken. Ønsker du å se alle elever, må du velge riktig skoleår.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 15.01.2021 - Lagt inn en merknad for å presisere at "Orden og atferdsrapport" automatisk henter data for inneværende skoleår, men likevel må velge halvår i filteret for å se karakterer under kolonnene "Ordenskarakter" og "Atferdskarakter".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 09.04.2021 - To nye rapporttyper er utviklet! Informasjon om "Revisorrapport over dags- og timefravær" og "Permission Report (Rapport over tildelinger av tilgangsgrupper)" er lagt til. I tillegg en ny merknad om at resultater som vises i rapportene er begrenset til maks 100. For å oppnå ønsket resultat, må du prøve å forandre søket eller laste ned rapport som Excel.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 07.05.2021 - Oppdatert informasjon om "Rapport over tilganger" og lagt ut informasjon om den andre nye rapporttypen "Rapport over tilgangsgrupper". Begge disse nye rapportene er ikke standard for skoleleder-rollen, men krever tilgangen "Tilgang til å se og laste ned rapporter med tilgangsoversikter". I tillegg er navnet på "Revisorrapport over dags- og timefravær" endret til "Rapport over dags- og timefravær".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 10.11.2022 - Nye kolonner er lagt inn i Fraværsrapport for å hente opp data om fraværskodene R og ! i tillegg til udokumenter (X og M) og dokumentert (D). Kolonnene er: H1 timer fravær (R), H1+H2 timer fravær (R), H1 timer fravær (!), H1+H2 timer fravær (!).
  Merk! Det er ikke filtre for å hente opp fraværskodene R og !, kun synlig i oversikten og når du laster ned som pdf/Excel.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 16.02.2023 - Dersom andre ansatte (f.eks med admin rollen) skal ha tilgang til å se karakterer i Karaktermatrisen før de publiseres trenger de tilgangen: Tilgang til å se upubliserte karakterer i karaktermatrisen.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 18.04.2023 - Ny rapport beskrevet under "Rapport over årstimer".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 21.04.2023 - Det er lagt inn en merknad på at vurderingsrapporten ikke inkluderer IB (karakterskala "I"). Fagskoler derimot vil se vurderingsrapport med karakterskala "T".

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.