Ukenummer i Gjennomførbarhetskontrollen refererer til skoleåret, ikke kalenderåret

Følg
Levert av Zendesk