Hopp til hovedinnholdet

4a.17 - Behandle søknad om fritak

Kommentarer

6 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 17.12.2021 - Det er nå mulig å oppheve fritakssøknader. Dette krever at brukeren har tilgangen "Tilgang til å oppheve søknader om fritak". Beskrivelse av hvordan funksjonaliteten for å oppheve er beskrevet under avsnittet Opphev ferdigbehandlede fritakssøknader.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 13.01.2022 - Presisering på at all behandling av elevsøknader gjøres via hovedmenyen Elevsøknader og ikke under elevens undermeny Mine søknader.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 14.02.2022 - Tabellinformasjon over de ulike vurderingskarakterer for fritak. I tillegg er det nå 5 nye oppdaterte videoer tilgjengelig:

  1. Opprett fritakssøknad (video del 1)
  2. Behandle søknad om fritak (video del 2)
  3. Generer svarbrev (video del 3)
  4. Oversikt over alle fritakssøknader (video del4)
  5. Opphev ferdigbehandlede fritakssøknader (video del 5)
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 25.02.2021 - Oppdatert skjermbilder og fått artikkelen til å kun beskrive fritaksprosessen. Avsnitt om godkjenning av tidligere beståtte fag, som tidligere var beskrevet som fritak i fag i denne artikkelen, er nå adskilt i egen artikkel. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 30.11.2021 - Fjernet setningen "Merknaden vil vises for eleven som begrunnelse for vedtaket." ettersom elever ikke ser merknadene som rektor/skoleleder med tilgang har lagt inn i søknaden. Eleven ser kun om den er ferdigbehandlet med status "Godkjent" eller "Avslått". I tillegg har jeg delt opp artikkelen med to overskrifter for å hjelpe  brukere forstå at det er to deler i denne prosessen:

  1. Opprette fritakssøknad - dette gjøres av eleven selv eller rektor/skoleleder med tilgang. Menypunktet ligger under Elever > Mine søknader > fanen Fritak
  2. Behandle fritakssøknaden - dette gjøres under hovedmenyen Elevsøknader > fanen Fritak eller fra systemmeldingen som er sendt rektor/skoleleder med tilgang.
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 08.11.2021 - Flyten for automatikk bak fritaksprosessen er nå endret og tydeliggjort mht. at man ved godkjenning av fritak får status i fagdokumentasjonen som viser "(F) Fritatt" og fagmerknaden viser riktig FAM-kode ("FAM01 Fritatt fra opplæring" for fritak i opplæring eller "FAM02 Fritatt fra vurd. med kar." hvis fritaket gjelder fritak i vurdering.). I tillegg vil man få standpunktkarakter F for FRITATT og ikke lenger D for DELTATT. Merk! Karakter kommer kun i Fagdokumentasjon hvis dette er publisert. Du kan likevel se dette automatisk lagt inn i vurderingsoversikten til undervisningsgruppen med teksten "FRITATT Kroppsøving/Sidemål / Opplæring/Vurdering" basert på hva man har fått godkjent i fritakssøknaden. I tillegg er kolonnen "Fritak i fag" endret til "Tidligere bestått/Fritak".

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.