Hopp til hovedinnholdet

4a.17 - Behandle søknad om fritak

Kommentarer

5 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 25.02.2021 - Oppdatert skjermbilder og fått artikkelen til å kun beskrive fritaksprosessen. Avsnitt om godkjenning av tidligere beståtte fag, som tidligere var beskrevet som fritak i fag i denne artikkelen, er nå adskilt i egen artikkel. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 08.11.2021 - Flyten for automatikk bak fritaksprosessen er nå endret og tydeliggjort mht. at man ved godkjenning av fritak får status i fagdokumentasjonen som viser "(F) Fritatt" og fagmerknaden viser riktig FAM-kode ("FAM01 Fritatt fra opplæring" for fritak i opplæring eller "FAM02 Fritatt fra vurd. med kar." hvis fritaket gjelder fritak i vurdering.). I tillegg vil man få standpunktkarakter F for FRITATT og ikke lenger D for DELTATT. Merk! Karakter kommer kun i Fagdokumentasjon hvis dette er publisert. Du kan likevel se dette automatisk lagt inn i vurderingsoversikten til undervisningsgruppen med teksten "FRITATT Kroppsøving/Sidemål / Opplæring/Vurdering" basert på hva man har fått godkjent i fritakssøknaden. I tillegg er kolonnen "Fritak i fag" endret til "Tidligere bestått/Fritak".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 30.11.2021 - Fjernet setningen "Merknaden vil vises for eleven som begrunnelse for vedtaket." ettersom elever ikke ser merknadene som rektor/skoleleder med tilgang har lagt inn i søknaden. Eleven ser kun om den er ferdigbehandlet med status "Godkjent" eller "Avslått". I tillegg har jeg delt opp artikkelen med to overskrifter for å hjelpe  brukere forstå at det er to deler i denne prosessen:

  1. Opprette fritakssøknad - dette gjøres av eleven selv eller rektor/skoleleder med tilgang. Menypunktet ligger under Elever > Mine søknader > fanen Fritak
  2. Behandle fritakssøknaden - dette gjøres under hovedmenyen Elevsøknader > fanen Fritak eller fra systemmeldingen som er sendt rektor/skoleleder med tilgang.
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 17.12.2021 - Det er nå mulig å oppheve fritakssøknader. Dette krever at brukeren har tilgangen "Tilgang til å oppheve søknader om fritak". Beskrivelse av hvordan funksjonaliteten for å oppheve er beskrevet under avsnittet Opphev ferdigbehandlede fritakssøknader.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 13.01.2022 - Presisering på at all behandling av elevsøknader gjøres via hovedmenyen Elevsøknader og ikke under elevens undermeny Mine søknader.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.