Vil den automatiske romtildelingen legge gymsal på vanlig undervisning?

Følg
Levert av Zendesk