Hopp til hovedinnholdet

4b.19 - Registrere halvårs- og standpunktvurderinger

Kommentarer

10 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 26.03.2020 - Informasjon om automatisk føring av FAM33. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 15.04.2020 - Informasjon om låsedato for lærer og sluttdato for skoleleder lagt til i artikkelen. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 27.04.2020 - Ny video lagt til.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 29.05.2020 - Informasjon om klager og klageprosess. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 15.06.2021 - Merknad lagt til om at FAM33 kommer automatisk når det står "Standpunkt elev" = "Nei" i Kodeverk > Fag. I fag der det står med "Standpunkt elev" = "Ja", slik som KRO-fagkoder, vil det ikke legges automatisk.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 20.10.2021 - Informasjon om at du kan sortere på status ved nedtrekksmenyen under kolonnen Status.

  • Låst betyr at du ikke kan registerere elevens karakter enda.
  • Åpen betyr at vurderingen er åpen for at du kan starte arbeidet med å registere karakterene til elevene i din undervisningsgruppe. Vurderingen er mellom startdato og låsedato.
  • Bekreftet betyr at du har registert karakterene og klikket Bekreft, men ikke nådd låsedatoen enda.
  • Låst & bekreftet betyr at vurderingen er bekreftet med tidspunktet er mellom låsedato og sluttdato. Merk! En "Bekreftet" vurdering, vil få statusen "Låst & bekreftet" når låsedato er passert.
  • Vurdering publisert dette betyr at karakterene er publisert og er synlig for elever. Dette skjer automatisk ved at sluttdato er forbi og vurderingen bekreftet av faglærer. 

  I tillegg er det også lagt til en merknad som forklarer hvordan man registrerer halvårs- eller standpunktkarakterer for en sammenslåtte gruppe. Ved å gå til Vurderinger direkte fra timeplanen videresendes du til den gruppen du har valgt som hovedgruppe for den sammenslåtte gruppen. For å komme til vurderinger for en av de andre undervisningsgruppene som er sammenslått grunnet timeplanlegging, må du gjøre dette via Undervisningsgrupper og velge handlingsknappen ved den undervisningsgruppen du ønsker å registrere karakterer på.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 14.12.2022 - Presisering for å forklare tydeligere hva låsedatoen betyr.

  "Låsedato: Karakterene må være registrert og bekreftet av lærer innen utgangen av den satte datoen, altså innen kl. 23:59 på låsedatoen. Du kan når som helst gå tilbake for å endre karakterene og klikke Bekreft på nytt innen utgangen av denne låsedatoen. Etter denne datoen vil du som lærer kun ha leserettigheter.
  Merk! Datoen som står oppført som låsedato er siste dato for når læreren kan registrere karakterer."

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 21.05.2024 Faglærer har nå oversikt over sendte varselbrev når de registrer halvårs- og standpunktkarakter. Når en faglærer setter IV på en elev i et fag vil FAM21 eller FAM51 automatisk oppdateres med utgangspunkt i hvilket varselbrev som er sendt for det aktuelle halvåret. Dersom faglærer har sendt varselbrev for høyt udokumentert fravær og manglende vurderingsgrunnlag vil systemet sjekke den nåværende fraværsprosenten for eleven. Dersom denne er over 10% velges FAM51, dersom denne er under 10% velges FAM21. Les mer om dette i delen av artikkelen som heter Elever som skal få IV i fag.

   

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 7.06.2024 Endring i føring av IV: Dersom en elev har fått varselbrev for både manglende vurderingsgrunnlag og høyt udokumentert fravær i faget vil dette føre til fagmerknaden FAM21 og FAM 51 blir automatisk lagt til. Fagmerknadskonflikten må løses manuelt av fagdokumentasjonsansvarlig.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 07.07.2024 - Lagt til informasjon i bunnen av artikkelen:

  Til informasjon

  • Når YFF-fag er aktive og har fått sluttvurderingen publisert, har du mulighet til å legge til YFF-vedlegg. Vedlegg til YFF kan redigeres via hovedmenyen Undervisning. Du må finne den riktige faggruppen og trykke på Handlinger, deretter Vedlegg til fagdokumentasjon (YFF).  Les mer informasjon om hvordan du redigerer YFF vedlegg i kurs 6 - Redigere vedlegg for YFF.
  • Merk! Det er forventet at skoler ikke skal ha mulighet til å redigere faglinjer tatt fra andre skoler.
  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.