Hopp til hovedinnholdet

4b.09 - Forklaring på fraværskoder

Kommentarer

5 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 31.01.2022 - Lagt inn et nytt avsnitt om hvor lærer og elev kan se forklaring på fraværskoder under "Visning av forklaring på fraværskoder for lærer og elev".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.09.2022 - Skjermbildet for hvordan det ser ut under elevens Fravær, under fanen "Totaloversikt fravær" er nå oppdatert med å inneholde riktig oversettelser på forklaring av hver fraværskode. Det er i tillegg ny visning av fraværsoversiktene som skal være mer tilgjengelig og ha universal utforming.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 07.05.2021 - Skjermbilde lagt ved av hovedmenyen Kodeverk > Fraværskode. I tillegg ligger det lenker til andre relevante artikler.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 11.08.2022 - Oppdatert skjermbilde nå som beskrivelse og forklaring på fraværskoder er lik på nasjonalt nivå slik som på skoleeier- og skolenivå. I tillegg står det nå nærmere informasjon om hva man ser under menypunktet Elever > Fravær > Totaloversikt fravær-fanen for alle brukere. Dette skal nå være likt for alle brukere med tilgang. Merk! Rubrikken under elevens totaloversikt for fravær er lik som det du finner i kodeverket, men inneholder noe mer informasjon for elev/lærer direkte i oversikten med "Ja" eller "Nei" for om det kommer på vitnemålet eller om det teller med i fraværsprosenten. Dette er for å synliggjøre dette bedre for elevene og lærere direkte i løsningen. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 25.08.2022 - Forklaringen for fraværskoden "R - Rettighetsfravær" er blitt endret til å være i tråd med regelverket. Det er også lagt inn en merknad om hvordan man registrerer besøk hos helsesykepleier, slik at man er obs på de små skillene mellom disse to. Skjermbilder er også oppdatert med ny forklaring i Kodeverk > Fraværskode, men det gjenstår å oppdatere nytt skjermbilde for det du finner under elevens fane Totaloversikt fravær under Elever > Fravær. Dette vil bli oppdatert så fort oversettelsen er ute i produksjon.

  R: Rettighetsfravær.
  Er rettighetsfravær, slik som møte i elevrådet eller annen skoleadministrativt arbeid. Benyttes ved elevrådsarbeid, samtale med rådgiver/helsesykepleier/ledelse eller avtalt studiearbeid. Skal ikke telle på fagfravær eller settes på vitnemålet. 

  • Merk! Besøk hos helsesykepleier kan gå under rettighetsfravær og dokumentert fravær, avhengig av grunnen til fraværet. For eksempel, kan besøk hos helsesykepleier der det dokumenteres fravær av helsegrunner, ofte være regnet som dokumentert fravær, mens rådgivning hos helsesykepleier regnes som en rettighet elevene har. 
  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.