Hopp til hovedinnholdet

3.07 - Ansattes registrering av eget fravær ved sykdom

Kommentarer

1 kommentar

  • Visma InSchool Opplæringsteam

    10.11.2021: Artikkel 3.07 om ansattes registrering av eget fravær ved sykdom er oppdatert med en merknad om at sykmeldinger ikke overføres fra HR til Visma InSchool. I de tilfellene da en egenmelding blir erstattet av sykmelding, vil sykmelding synkes i HR-systemet direkte fra NAV, noe som ikke gjenspeiles i Visma InSchool. Vikaradministrasjonen vil fungere uavhengig av dette, og HR-systemet vil være "master" for egenmeldingsdagene.

    0

Artikkelen er stengt for kommentarer.