Hopp til hovedinnholdet

3.07 - Ansattes registrering av eget fravær ved sykdom

Kommentarer

2 kommentarer

  • Visma InSchool Opplæringsteam

    10.11.2021: Artikkel 3.07 om ansattes registrering av eget fravær ved sykdom er oppdatert med en merknad om at sykmeldinger ikke overføres fra HR til Visma InSchool. I de tilfellene da en egenmelding blir erstattet av sykmelding, vil sykmelding synkes i HR-systemet direkte fra NAV, noe som ikke gjenspeiles i Visma InSchool. Vikaradministrasjonen vil fungere uavhengig av dette, og HR-systemet vil være "master" for egenmeldingsdagene.

    0
  • Visma InSchool Opplæringsteam

    11.09.2022: Artikkel 3.07 om ansattes registrering av eget fravær ved sykdom er oppdatert med en presisering av at feltet for Beskrivelse kun går til skoleleder om forslag til vikaropplegg eller aktiviteter for timen. Informasjon som skal til vikaren om mulig opplegg for timen(e) eller informasjon om faglig progresjon, må gå på annen måte fra fraværende lærer til vikar, eventuelt at det blir oversendt via skoleleder.

    0

Artikkelen er stengt for kommentarer.