Hopp til hovedinnholdet

1.48 - Registrere innstillinger for føring av halvårs- og standpunktvurderinger

Kommentarer

14 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Fjernet innhold om å "overstyre tidsrommet for enkeltelever" pga ikke-tilfredsstillende funksjonalitet p.t.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 29.08.2020 - Det er nå mulig å sette start-, låse- og sluttdato for vurderingsinnstillingene i hvert fag for hvert halvår. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 03.09.2020 - Inkludert et avsnitt om hvordan endre vurderingsnavn på standardverdier via hovedmenyen Innstillinger > Vurderinger

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 12.01.2021 - Nyhet! Det er nå automatisk innhenting av alle undervisningsgrupper fra hovedmenyen Undervisningsgrupper direkte inn i Vurderingsinnstillinger. Standard vurderingsinnstillinger legges inn automatisk på alle og er basert på de innstillingene du har valgt under Skoleår. Dette innebærer at Startdato er 14 dager før sluttdato (7 dager før låsedato), Låsedato for lærere er 7 dager før sluttdato og Sluttdato er sluttdatoen du har registrert for halvår 1/halvår 2. Disse kan fortsatt redigeres og tilpasses etter behov.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 26.01.2021 - Det er nå kommet en egen kolonne for å filtrere på status. Alternativene under status er AlleÅpenLåst & bekreftetBekreftetLåst og Vurdering publisert.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 10.06.2021 - Til info: Lagt til en merknad om at det ikke er mulig å sette samme dato for låsedato og sluttdato. 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 26.01.2022 - Lagt en presisering fra kurs 4b.17 som også burde stå tydelig for skoleledere vedrørende når eksakt publiseringen er. Istedenfor "Publiseringen skjer dagen etter sluttdato." står det nå tydeligere at dette vil være fra kl.00:00 når sluttdatoen har passert. Setningen lagt til "Etter kl 23:59 på sluttdatoen vil karakterene automatisk publiseres og bli synlig for elevene, dvs. når sluttdatoen har passert."

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 11.04.2022 - Lagt til tips:

  • Sluttdato for halvår 2/standpunktkarakter vil alltid være 31. juli pga standard for skoleår. Dermed bør man alltid redigere alle undervisningsgruppenes vurderingsinnstilling for halvår 2/standpunktkarakter ved å filtrere dette under kolonnen Vurdering eller filtrere sluttdato. 
  • Datoene du velger kan ikke overlappes. Dette betyr at datoene for H1 må være før H2/Standpunktkarakter.
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 06.09.2022 - Avsnittet "Vurderingsnavn på standardverdier" er oppdatert med informasjon om at standardnavn på vurderinger er nå satt på nasjonalt nivå. Skoleeier/fylket og skoler har ikke lenger redigeringstilgang på dette. På nasjonalt nivå vil man kunne definere navn som vil bli standardverdier for vurderingsnavn. Merk! Defineringen av standardverdier settes kun på nasjonaltnivå. Skjermbilder er derfor oppdatert med å vise hvordan det kan redigeres på nasjonalt nivå for brukere med tilgang der, men også skjermbilder av hvordan Rediger-knappen er inaktiv og grået ut for alle skoleeiere/fylker og skoler.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 15.09.2022 - Oppdatert video er nå publisert.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 15.09.2022 - Ny video er lagt til: "Kurs 1- Retningslinjer for skolens standard" i tillegg til "Kurs 1 - Registrere datoer for føring av halvårs- og standpunktvurderinger".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 27.10.22 - Nyhet! Nå kan du fjerne halvår 1-, halvår 2- eller standpunktvurdering for en undervisningsgruppe. Har du for eksempel behov for å fjerne vurdering i en gruppe fordi gruppen har et alternativt løp, kanskje det er voksne som startet undervisningen i januar og  derfor ikke skal ha H2- eller standpunktvurdering i dette skoleåret, kan dette gjøres her. Er det kun enkelte elever som ikke skal ha halvårs- eller standpunktvurdering, gjøres dette i fanen Overstyringer.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 01.12.2022 - Avsnittet om "Fjern vurderinger" er oppdatert og fått en ny video som viser dette. I tillegg er alt om overstyring og fjerning av vurderinger for enkeltelever og voksne flyttet fra denne artikkelen til en egen kurs 1 - Overstyringer for enkeltelever og voksne deltakere.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering: 02.12.2022 - Informasjon om fanen "Retningslinjer" for skolens standard står beskrevet i et eget avsnitt og er knyttet med videoen som ligger i kurs 1. Selve artikkelen om sammenhengen ligger fortsatt i kurs 4a - Oversikt over omfanget av elevenes vurderingssituasjoner.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.