Hopp til hovedinnholdet

2b.12 - Bytte en elev fra et programområde til et annet programområde

Kommentarer

1 kommentar

  • Visma InSchool Opplæringsteam

    Oppdatering ang. bruk av ajouholdskode ved bytte av programområde på samme skole i ajourholdsperioden. 

    I samråd med VIGO utgår tidligere benyttet ajourholdskode "E" fra Visma InSchool. Eleven vil få "Avbrutt skolegangen i august" (ajourholdskode S) i tidligere programområde, og "Inntatt" (ajourholdskode I) i det nye programområdet. 

    0

Artikkelen er stengt for kommentarer.