Hopp til hovedinnholdet

7.10 - Rapport av data til DBH - Databasen for statistikk om høyere utdanning

Kommentarer

10 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  28.09.2022: Artikkel 7.10 om fagskolenes rapportering til DBH er ajourført med funksjonalitet beskrevet her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/sections/9276906632721-Informasjon-til-fagskoler- 

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  16.02.2023 Artikkelen 7.10 er oppdatert med hensyn til rapportering mars 2023.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  20.02.2023 Lagt til noen presiseringer i avsnittet "Innstillinger og forutsetninger" samt i omtalen av rapporten "Emne".

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  28.02.2023 - Alle rapportene er nå tilgjengelige for bruk, mens noen samtidig gjennomgår ytterligere testing hos fagskoler.

  Omtalen av enkeltrapportene på slutten av artikkelen er oppdatert med enkelte presiseringer, samt endret rekkefølge, for å sikre at dette harmonerer med DBHs nettsider.

  Enkelte presiseringer i tidligere deler av artikkelen også.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  07.03.2023 - Lagt inn beskrivelse til slutt i artikkelen som forklarer behovet for kontroll av eventuelle manglende data i rapporten Aktive studenter og hvordan man manuelt retter opp slike mangler. Det er også lagt til noe mer informasjon om hvordan rapporten Søknader skal benyttes.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  13.03.2023 - Alle rapporter har nå fått status 'fungerer'. Lagt inn lenker fra omtalen av den enkelte rapport til en oversikt over samsvarende datafelt i DBH og Visma InSchool. I tillegg er det lagt til en viktig presisering i omtalen av rapporten Avsluttende vurdering.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering 15.09.2023 - Informasjon om kommende endringer på rapportene Utdanningstilbud og Aktive studenter, samt rapportmalen for Studenter på korte utdanninger. Endringene er påkrevd av DBH. Se ytterligere informasjon i egen artikkel i fagskolenes informasjonskanal.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering 12.10.2023 - Oppdatert informasjon om endringer i rapportene Utdanningstilbud og Aktive studenter. Oppdatering i artikkeltekst og/eller i lenket oversikt over samsvarende felt mellom DBH rapport og Visma InSchool.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering 31.10.2023 - Korrigert en feileaktig opplysning om feltet Opptaksgrunnlag og byttet ut gammelt skjermbilde knyttet til dette avsnittet.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering 30.04.2024 - Lagt til en merknad knyttet til rapporten Aktive studenter, samt en presisering om behov for kontroll og eventuelt redigering av den utstedte rapporten før innsending.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.