Hopp til hovedinnholdet

7.02 - Inntak av studenter til fagskolene

Kommentarer

5 kommentarer

 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering 05.07.2023 - Oppdatert artikkel med beskrivelse av ny løsning for opplasting av inntaksfiler fra Samordna Opptak. Ytterligere testing foregår gjennom juli måned og det anbefales at fagskolene venter til månedsskiftet juli-august før opplasting gjøres, selv om funksjonaliteten vil være tilgjengelig før den tid.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering 31.07.2023 - Lagt til merknadspunkt om at fil fra SO har studentnavn med bare store bokstaver. Dette må redigeres av fagskolen før importering dersom det ønskes annerledes i Visma InSchool.

  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering 09.08.2023 - Lagt til merknaden: 

  • Studiested kan så langt ikke masseoppdateres inne i Visma InSchool. Det vil derfor være arbeidsbesparende å gjøre dette på inntaksfila før opplasting.
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering 16.08.2023 - Lagt til 2 nye merknader:

  • Inntaksprosessen bør fullføres før studenter legges i klasser. I motsatt fall må det påses at studenter som allerede er lagt i klasser ikke lastes opp på nytt i en ny inntaksfil ettersom klassetildeling for disse i så tilfelle vil bli tilbakestilt.
  • Dersom opplasting av en fil mislykkes vil det som hovedregel skyldes feil formatering av data for en student i et eller flere felt (f.eks. for mange tegn), eller manglende data (f.eks. personnummer).
  0
 • Visma InSchool Opplæringsteam

  Oppdatering 06.12.2023 - Lagt til presiseringer knyttet til individuell innlegging av studenter.

  0

Artikkelen er stengt for kommentarer.